Galerie výtvarného umění v Náchodě byla založena v roce 1966 a navázala na městskou obrazárnu zpřístupněnou veřejnosti již v roce 1934. Náchodská galerie se nachází v budově bývalé zámecké jízdárny. V letech 1978–1983 byla přestavěna podle projektu ing. arch. Josefa Wagnera pro potřeby galerie a tak vznikly ve své době nadčasové bezbariérové výstavní prostory patřící k nejpůsobivějším v České republice.

 

Nejvýznamnější část sbírkového fondu galerie tvoří díla ruského malířství 19. a poč. 20. století, která bývají zpřístupněna v rámci výstav. Dále je galerie zaměřena na české umění se zřetelem k regionu a vlastní též zajímavý fond evropského umění 16.–20. století. Orientuje se také na všechny hlavní obory současného výtvarného umění.

 

Galerie připravuje rozsáhlé tematické a autorské výstavy, které často doprovází odborné publikace či monografie. Každoročně v závěru sezóny pořádá přehlídku regionální umělecké tvorby v podobě salonu či soutěže. Od roku 2010 běží výstavní cyklus Umělci do 40 let. Celoročně probíhají edukační programy pro děti, mládež i dospělé. Pravidelně se také pro širokou veřejnost konají výtvarné dílny, komentované prohlídky, online přednášky, workshopy, koncerty, festivaly, aj.

 

Od roku 2022 využívá galerie experimentální prostor ve Španielově pasáži v Náchodě nazvaný GVUN Malá, kde se pořádají výstavy současného akčního umění, instalace, performance atd.