Náhodní chodci + dvě vzájemně protilehlé stěny + pasáž = Galerie Vzájemnost