V novém výstavním cyklu bude naším ústředním tématem interpretace pojmu gamifikace. Různé projevy strategických marketingových nástrojů, astimulačních technik využívajících zábavných a motivačních principů, postupů a prvků her v neherním prostředí nás provedou rokem 2022.

  

Fenomén gamifikace je často spojován s obory marketingu, avšak v současné době se objevuje i v pedagogice, psychologii a dalších vědních oborech. S termínem gamifikace se můžeme již několik let setkat u nejrůznějších věrnostních karet, sbírání bodů za nákupy na e-shopu a následné směny s cílem ke zvýšení produktivity. Právě v kontextu s motivací, produktivitou a zvyšováním zisků je gamifikace nejčastěji skloňována. 

  

V letošním roce se Galerie Hraničář dramaturgicky soustředí na problematiku gamifikace chápanou v symbolické perspektivě, tj. ve smyslu využití herních prvků v mimoherním prostředí, kritické teorii a přesvědčení, že se dnes musíme věnovat tomu, jak technologické změny proměňují kulturní nevědomí doby. Pokud chceme držet krok s vývojem kultury ve 21. století, musíme chápat její technologické zázemí a proměny, které z toho vyplývají. Roční tematický cyklus má v první řadě vzbudit diskuzi mezi teoretiky, teoretičkami, umělci, umělkyněmi i herními vývojáři, vývojářkami a přinést veřejnosti úvod do současného přemýšlení především z pozice kritické teorie a psychoanalýzy.

  

Dramaturgii gamifikace jsme rozdělili do tří částí, které chceme formou prezentace uměleckých výstupů i mezioborových doprovodných projektů představit v první polovině roku 2022. Jedná se o kapitoly: gamifikace jako vzdělávací nástroj (hra, role playing, soutěživost, odměna), gamifikace jako marketingový nástroj (komerční sektor: banka, půjčky; sociální sítě: TIK TOK; seriál Social Dilema; manipulace) a gamifikace jako nástroj sociálního inženýrství (stát, systém odměn – Čína, očkovací loterie). 

  

vystavující umělci: Viktor Dedek, Jan Boháč, Anna Slama, Marek Delong, Matěj Pavlík, Vojtěch Märc, Vojtěch Rada, Jozef Mrva, Alina Matějová

autoři koncepce: Martina Johnová a Zdeněk Svejkovský