GenoType. O příběhu litery “G”.
Proč písmeno “G”? “G” jako genotyp nebo, jinými slovy, linie, původ, geny každého jednotlivce.Každá litera s vlastním původem, vznikla ve specifických kulturních podmínkách. Navíc architektura každého písmena byla vytvořena v určitém období.
Jsme si toho vědomi? Kde a jak ho vidíme a vnímáme? Ve veřejném prostoru nebo v tištěném slově? Uvědomujeme si celý dlouhý proces tvorby nebo jen jeden určitý vizuální styl písmena?
Vizuální komunikace je v mnoha zemích stále nedoceněnou oblastí, i když jsou její nástroje veřejně přístupné a využívané. Veřejný prostor (nejen) v polských městech je v současnosti v informačním chaosu, prochází narušováním své jednoty.