Současná složitá dispozice domu U Zlatého prstenu vznikla stavebním sjednocením dvou samostatných středověkých domů. Z raně gotického období stavebního vývoje domu se zachovaly sklepy a chodba v prvním patře s původní valenou klenbou, ve které se rovněž nachází fragmenty nástěnných maleb z konce 15. století.
V řadě místností se zachovaly dřevěné malované záklopové stropy ze 16. století s renesančními motivy. Z přestavby domu kolem roku 1609 pochází vřetenové schodiště, eliptické nadsvětlíkové okénko a renesanční valené klenby. V 19. století byl upraven hlavní vstupní portál s domovním znamením.

V letech 1990 – 2016 byl objekt ve správě GHMP. Od roku 2016 patří pod Muzeum Hlavního města Prahy.