“Když věci kolem mění svou tvář, je těžké udržet se pohromadě. Střepy štěstí, hromada neštěstí změnily ji ke své podobě. Nepoznám, zda-li miluje, či nenávidí. Možná je jí to jedno. Možná je mi to jedno. Poslední možnost se mi zdá nejděsivější.”

  

Hana Barabášová je umělkyně studující v ateliéru Malířství 2 na pražské Akademii výtvarného umění. V jejích malbách se nachází určitá lehkost a hravost, kterou doplňují kolorované tahy rýsující ztěžující atmosféru. Během delšího pozorování nás malby vtahují do na první pohled trochu naivního, ale hlubokého světa reflektující existenciální tenze. Její tvorbu ovlivňuje literatura, která ji umožňuje přistupovat k malbě jako komplexnější instalaci, ve které vznikají keramické sošky či objekty z nalezených materiálů z bazos.cz. Malba se stává signifikantním vypravěčem celé scény umísťující diváky do prostředí vnitřních představivostí a imaginativních příběhů. Důležitým momentem se pro umělkyni stávají ambivalentní emoce, ve kterých hledá spojující průsečíky.

  

kurátorky: Kristýna Gajdošová, Tereza Vinklárková