Zastav se. Hraj. Projekt Hany Chmelíkové s názvem Big Picture zve diváky, aby se stali jeho součástí. Vyzývá je ke hře, vnímání vlastních cílů i vidění širších souvislostí (big picture). Umělecké dílo se s každou návštěvou diváka proměňuje, zážitek z něj proto nebude nikdy stejný. Situace se nikdy zcela neustálí. Diváci se nutně stávají spoluhráči, aktéry společné vize, i když mohou mít různé cíle. Hra je zároveň odrazem pohybu v prostoru galerie. Přijď blíž. Vyber kámen. Polož ho jinam.

 

kurátorka: Jana Semrádová