Vystavené akvarely vznikly v průběhu loňského a předloňského roku jako klauzurní práce na AVU, kterou letos Hana Grodlová Sommerová absolvovala. Vrací se jimi do rodného kraje na jihu Čech, který následně propojuje se současným místem pobývání – Přibyslaví na Vysočině.

 

Základem je téma vodní krajiny, které je zpracováno vodním způsobem – akvarelem, který je v posledních letech autorčinou nejoblíbenější technikou (vedle tuše na plátně), vnášející na papír lehké vrstvy barev prozářených světlem. Dotek s krajinou jižních Čech nebo Vysočiny není ale jen malířskou, vizuální vzpomínkou na konkrétní místa, děje se i skrze matérii. Obrazy vznikly štětci, které autorka vyrobila z orobince a jiných přírodnin nasbíraných v daných místech. Z orobince navíc vytvořila ruční papíry, na něž pak nanášela fragmenty míst, pečlivě navnímaných a zaznamenaných během skicování přímo v plenéru. Autorka tak rozvíjí svoje intenzivní propojení s krajinou, s prostředím, ve kterém se pohybuje, a dává vyniknout prchavým momentům, které my ostatní nemáme často šanci vůbec zachytit.

 

kurátorka: Lenka Sedláčková