Z obsáhlé práce Hany Puchové na poli malby, kresby, grafiky i komiksu představíme akvarely a rozměrné malby na papíře, v nichž s citem pro grotesku všedních situací zachycuje momenty z jejího pedagogického působení na jedné z ostravských základních škol.