Haptická výstava umístěná v prostoru přízemní gotické kaple je určena nevidomým i vidoucím návštěvníkům, školám a široké veřejnosti. Během tří lednových týdnů budou mít návštěvníci jedinečnou možnost dotýkat se autorských bronzových plastik Jaroslava Horejce. Prezentovány jsou také duplikáty jeho děl, vytvořené absolventy sochařství na VŠUP. K hmatovému poznávání jsou nabídnuty i repliky dekorů vybraných děl autora a vzorky sochařských materiálů – úlomky soch ze souboru veřejné plastiky GHMP. Expozice je koncipovaná tak, aby instalace maximálně splňovala a dodržovala správné parametry hmatové expozice s ohledem na všechna důležitá kritéria.

Projekt byl konzultován s odborníky ze společnosti Tyfloservis a sdružení Hapestetika. Popisky a text byly přeloženy do Braillova písma pracovníky Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana. 

Zájemci si mohou objednat komentovanou prohlídku haptické výstavy nebo se zapojit i do speciálních haptických workshopů. 

Akce budou vždy adekvátně přizpůsobeny a koncipovány přímo na míru požadavkům a možnostem skupin (časově, termínově, tematicky, úrovní náročnosti atd.).

 

Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 605/13, Praha 1
gotická kaple v přízemí 
koncertní sál, sklepy

vstupné
zdarma

Projekt vznikl za finanční podpory
Státního fondu kultury ČR

objednávky a rezervace programů nutné !
kontakt 
edukace@ghmp.cz 

poznámka
Program je určen nevidomým i vidoucím návštěvníkům, školám i široké veřejnosti, všechny akce s výjimkou hlavní výstavy Jaroslava Horejce jsou zdarma.
Akce budou vždy adekvátně přizpůsobeny a koncipovány přímo na míru požadavkům a možnostem skupin (časově, termínově, tematicky, úrovní náročnosti).