Výstava Healing 2.0 tematizuje rozličné způsoby nahlížení na sféru zdraví, léčení, terapie a prevence v dnešní době, a to z perspektivy současného umění, které tuto problematiku zasazuje do širších celospolečenských souvislostí. Výstava představí tvorbu sedmi výrazných tvůrců z nastupující generace českých umělců a umělkyň, kterou obohatí trojice zahraničních autorů. 

Výstava Healing 2.0 tak nazírá na zdraví jako na součást životního stylu moderní západní společnosti, která se s oblibou nechává strhávat trendy a současně musí reagovat na problémy, jež do velké míry sama generuje – ať už to je chronická únava, stres, nespavost nebo problémy stravování apod. Zároveň se zde tematizuje také to, jak do moderních, technologických prostředků prosakují původní, přírodní, až archetypální elementy založené spíš na tradici nebo i iracionální víře, než na striktně vědeckých či exaktních postupech. Respektive poukazuje na fakt, že se obě tyto složky v rámci úsilí moderního člověka o zdravý život často prolínají.

Výstavu prolíná chladná estetika čerpající zejména ze současných technologií a již podtrhuje architektonické řešení připomínající prostředí nemocnice či laboratoře. Především na významové rovině je však tato „sterilita“ kontaminována emocionalitou, tělesností, intuicí, iracionalitou i svým způsobem existenciálním pocitem člověka balancujícím mezi „přirozeností“ a „umělostí“.

Healing 2.0 je volným pokračováním výstavního projektu kurátorky Terezy Jindrové, který se uskutečnil v produkci Společnosti Jindřicha Chalupeckého v Českém centrum v Berlíně (23.2. – 12.4. 2018).

Vystavující: Mit Borrás, Romana Drdová, Ján Gašparovič, Martin Kohout, Jakub Jansa, Andrea Pekárková, Pavel Příkaský a Miroslava Večeřová, Tabita Rezaire, Johana Střížková
Kurátorka: Tereza Jindrová 
Vernisáž výstavy: 14. 2. 2019, 19:30 
Vstupné: volné

Doprovodné akce: 
10. 3. komentovaná prohlídka