Zveme na vernisáž výstavy sochařky Heleny Lukášové, kterou uvede módní přehlídka Lady Vyvijalové Auversum s rozšířenou realitou.