Foto : Hella Hammid: Bojovnice / The Warrior, bromostříbrná černobílá fotografie / black and white phototographgy, gelatin silver print, 1980

Výstava představí tvorbu americké fotografky Helly Hammid. Jejím předním tématem se stal ženský svět a jeho různé stránky: mateřství, emancipace, nemoc a stáří. Černobílé fotografie nabízejí psychologický pohled do tajemného světa ženství. Dokumentární fotografie dětí jsou logickým pokračováním těchto témat. Ovlivněna reportážním stylem fotoagentury Magnum vytvořila Hella Hammid v roce 1950 sérii Římské děti. Snímek z tohoto cyklu byl vystaven v roce 1955 na legendární výstavě Family of man. Ve fotografování dětí pokračovala pro americký obrazový časopis Life, pro který vytvořila m.j. reportáž z domova pro postižené děti Rainbow House nebo z progresivní školy New Lincoln. Snímky vyjadřují hluboké porozumění světu nejmenších a lásku k nim. Hella Hammid je s českým prostředím spjatá díky sňatku s Alexandrem Hammidem.

kurátorky: Nadia Rovderová, Petra Kostková – Hammid

Výstavu podpořila U.S. Embassy v Praze.