Základním tématem Brandlovy tvorby je již dlouhá léta příroda, zkoumání její rozmanitosti a projevů. Ve svých dílech naplněných vždy silnou expresivitou a malířským gestem jasně naznačuje, jak důležitým je pro něho samotný „proces“ malby. Díla oscilují mezi abstrakcí a figurací a tematicky se rozpínají od hor, lesů, řek, krajiny, přes tajemné abstraktní kompozice až ke zvířecím motivům, jakýchsi hyen, které jsou tak typické pro jeho sochařskou tvorbu.

  

Herbert Brandl (*1959) studoval na Univerzitě užitého umění ve Vídni u Herberta Tasquila a Petera Weibela. V letech 2004–2019 vyučoval na Akademii umění v německém Düsseldorfu. V roce 2007 reprezentoval Rakousko na benátském Biennale, v roce 1989 se účastnil Biennale v Sao Paulu a o tři roky později se představil na Documenta IX v německém Kasselu.