Hilda kolektiv je výtvarné uskupení autorek s rozličným zaměřením a různého smýšlení. Ačkoli pracují individuálně, společné projekty a témata výstav řeší kolektivně. Při tvorbě jsou si vzájemnou oporou. Potkávají se v názoru, že tlak na jednotlivce je v dnešní společnosti veliký. Přirozeně tak přichází potřeba se spojit, ukotvit se v jistém druhu spolupráce. Ten není nutně svázaný stejnou představou o výsledku, ale naopak spatřuje kvality v diverzitě přístupů a jejich konečném kolektivním vyznění.