Českomoravská krabatina svou lesnatostí, členitostí i drsným podnebím, a také sporým decentralizovaným osídlením skýtala v rámci českého a moravského území ideální podmínky pro život starých pověr a představ o světě. Lidé tu uvykli tvrdé práci v lese a na kamenitých polích, vydobytý chléb tu byl tvrdý a zimy dlouhé. Dodnes si oblast zachovala něco ze svého starého rázu.

 

V každé vsi se ústně tradovaly příběhy, jejichž aktéři, pokud vyvázli živí, mohli po celý svůj život odpřisáhnout svou hrůzostrašnou zkušenost, jakou učinili během setkání se záhadnými a nebezpečnými bytostmi místních lesů a luk: divoženkami, světýlky, ohnivým mužem, hastrmanem nebo hejkalem.

 

Ještě v 60. letech čerpal jiříkovický řídící učitel Josef Vališ, amatérský etnograf, z vyprávění pamětníků příběhy, které se odehrály konkrétním lidem. Ještě tehdy byl vodník považován za reálně žijící bytost: „Jistotnej příběh, jistá pravda, no dřív tady ty bytosti bejvaly, lidi se s nima potkávali.“

 

Skupinová výstava HLUBOKÁ VODA, NEJHLUBŠÍ LES – strašidla podle zkušenosti a tradice se pokouší nahlédnout fenomén lesních a vodních duchů v českém umění 19. a 20. století, navíc v dialogu s díly současných českých umělců. V rámci výstavy se lehce dotýkáme odrazu těchto témat také v divadle, filmu, hudbě či literatuře.

 

V trojici kurátorů – Alice Hradilová (z Horáckého muzea), Jakub Orel Tomáš (z Horácké galerie v Novém Městě na Moravě) a Martin Jiroušek (ostravský hororolog na volné noze) – jsme se rozhodli naším projektem oživit Nové Město na Moravě na celé léto 2022. Jedná se o celý soubor výstav, který na tři měsíce zaplní výstavní sály v krajské galerii i městském muzeu. Navzdory mnoha nejmenovaným komerčním projektům, devalvujícím dětskou a obecně lidskou fantazii, se tým kurátorů rozhodl v tématu strašidel zajít na hlubinu. Cílem není daný fenomén zmapovat komplexně, spíše prezentovat vybrané přístupy již nežijících autorů ve srovnání se současným pojetím.

 

Výstava má šest oddílů, pětici z nich naleznete v prostorách Horácké galerie, jednu expozici v prostorách Horáckého muzea:

 

1. Bestiáře Karla Němce Josefa Váchala

Výstava představuje dialog dřevorytce a novoměstského rodáka Karla Němce, na jehož známý cyklus dřevorytů odkazujeme v podtitulu naší výstavy, a jeho spolužáka, svéhlavého dřevorytce a mystika Josefa Váchala. Setkají se tu pouze dvě jejich díla z dvacátých let minulého století – originály Němcova grafického cyklu Strašidla a originál autorské knihy Ďáblova zahrádka aneb přírodopis strašidel.

 

2. Výskyt vodníka v českém umění

Druhý oddíl výstavy sleduje hojný výskyt vodníka ve vodách českého výtvarného umění a jeho dobové i významové proměny. Zastoupena je celá řada autorů od konce 19. století po současnost. Srovnání děl řady autorů velkého časového úseku nám umožní nahlédnout pod pokličku některým kulturním klišé a zeleného mužíčka zastihnout v pravé podobě.

 

3. Zátoka smrti, vodník v knižní kultuře

Část s vodníky je doplněna o knižní úlovky sběratele Martina Jirouška mapujícího vodníka také v knižní kultuře. Z klenotů české bibliofilie představí například knihu Vodník od Josefa Haise Týneckého ilustrovanou Otokarem Štáflem, knihu O Hastrmanovi od Joženy Schweigerové ilustrovanou Hanušem Schweigerem, nebo kolekci různých vydání Kytice od Karla Jaromíra Erbena.

 

4. Hejkal čili divý muž

V dalším oddíle sledujeme výskyt hejkala čili divého muže v lesích současného výtvarného umění. V prostorách Malé galerie máte možnost vidět převážně díla mladých autorů: Marie Butuly Ciché, Tomáše Hlavenky, Anny Hulačové, Hany Macekové, Anny Tesařové, Jana Vytisky, Veroniky Vlkové, Markéty Wagnerové, Antonie Zichové. Zmíněné expozice významově propojuje jedinečná kresba Hejkala od Karla Němce a také fotografie od Václava Jiráska a skupiny Bratrstvo.

 

5. Utopencovo delirium, hrůzostrašný filmový plakát

Arkáda Horácké galerie nabízí expozici hrůzostrašných filmových plakátů sběratele a kurátora Martina Jirouška.

 

6. Miláčkové, dílo Aloise Boháče

Ve výstavní síni Horáckého muzea představujeme opomenutého volyňského malíře a výtvarného solitéra, autora celé plejády lesních a vodních bytostí, Aloise Boháče.

 

Vystavující umělci: Rudolf Adámek, Mikoláš Aleš, Vilém Amort, Vladimír Boudník Bratrstvo, Marie Butula Cichá, Alén Diviš, Tomáš Hlavenka Anna Hulačová, Václav Jirásek, Josef Jíra, Jan Konůpek, Lukáš Kudrna, Josef Lada, Josef Loukota, Lucie Lučanská Eva Maceková, Karel Němec, Jaroslav Panuška, Max Pirner, Alois Podloucký, Jindřich Příhoda, Tomáš Ruller, Hanuš Schwaiger, Miloš Šejn, Jaroslav Špillar, Otakar Štáfl, Anna Tesařová, Richard Teschner, Jakub Orel Tomáš, Josef Váchal, Veronika Vlková, Jan Vytiska, Markéta Wagnerová, Antonie Zichová, Jan Zrzavý

 

Více informací o výstavě a jejím doprovodném programu najdete na stránce www.hlubokavoda.cz