Malba Lubomíra Typlta (1975) je charakteristická svou formální syrovostí a
spontánností. Jeho expresivní figurativní obrazy zachycují nejčastěji
úzkostlivé momenty lidského dospívání. Výstava na Chodovské tvrzi
představuje poslední autorovy oleje a kvaše, v nichž se odvrací od příběhů
dospívajících chlapců k osobité reflexi dívčího světa.