Výstava je meditací nad životem, vírou a smrtí inspirovaná
francouzkým raně barokním básníkem jménem Jean de Sponde.