Hrad Klenová je místem, kde paralelně existuje několik druhů času – na zdech visí historie, ve vzduchu je přítomnost a budoucnost se jen pomalu odlepuje od země. Ve zdech pevnosti pobývaly významné osobnosti, které ji využívaly k setkávání, oslavám, boji, ochraně a obraně. Uživatelé tohoto prostoru na sebe brali mnoho podob – od velevážených rytířů přes neúnavné stroje až po tajemná zvířata. Všechny tyto entity nicméně spolu komunikovaly a vyměňovaly si myšlenky překračující fyzické hranice. 

  

Lilly Urbat a Claudia Holzinger shromáždily některé z těchto osobností v rámci Setkání mýtů a múz. Tento „sraz“ přesahuje hranice času a prostoru, a jeho dosah není vázán omezeními historie, geografie ani žánrů. Prolínáním „skutečného“ a „neskutečného“ můžeme zahlédnout to, co leží mimo naše pozemské chápání.