Adéla Marie Jirků – Horizont I, kombinovaná technika na plátně, 82x53 cm, 2018

LINDA ČIHAŘOVÁ & ADÉLA MARIE JIRKŮ

HORIZONT OČEKÁVÁNÍ

26. 3. – 29. 6. 2018 – Linda Čihařová, „Trepky“, cowork
26. 3. – 29. 6. 2018 – Adéla Marie Jirků, „Horizont očekávání“, kavárna

 

Do výstavního prostoru coworku v Pracovně přijala pozvání Linda Čihařová, absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Linda je multiinstrumentalistkou klasických i nových médií. Její dílo protíná spojující element zájmu o přírodní procesy, vědu a ekologii. Ráda na svých projektech spolupracuje s renomovanými vědci a od roku 2008 stála u zrodu ekologického projektu Trash Made a za kolekci broží “Animali” získala nominaci na ceny Czech grand design.

V nejnovějších obrazech Linda Čihařová projevuje svůj zájem o základní stavební prvky přírody, ekosystém mikrosvětů i jiné krajinné motivy. Jak korálový útes, tak fragment kamenne nebo kořenového systému jsou navíc obydleni drobnými živočichy neznámých druhů.
Nechává volně asociovat mysl při tvorbě skvrn, jež pak doplňuje menšími zásahy. Hledá hranici, kde je tvar vnímán jako živý tvor kde už je pouhou skvrnou. Tato hranice je tenká a navíc se často mění v čase. Co je jeden den neviditělné, může se ukázat jindy.

 

Do výstavního prostoru kavárny v Pracovny přijala pozvání Adéla Marie Jirků, jež si prošla ateliérem ilustrace na UMPRUM, studiem malby na ESBAM v Marseille a diplomovala u Prof. Lindovského na AVU.
Adéla se věnuje se ilustraci, malbě, vedení výtvarné dílny na Vyšehradě a poslední dobou i murálu, převážně však v interiéru. V současnosti pracuje na své autorské knize o hluchoněmé Mařce z Valašska, která celý život pásla ovce a pracovala na statku, aby se z ní na stará kolena stala kreslířka art brut.

Adéla na výstavě v Pracovně představí sérii děl souborně nazvanou „Horizont očekávání“. Stále duchem s Mařkou, v myšlenkách ubíhajících k tématům mé autorské a autobiografické knížky, si odbíhám na plátno ventilovat širší pocity, které se mi nevejdou do drobných ilustrací, které kreslím olejovým pastelem na papír.
Stávám se Mařkou, rozhlížím se kolem sebe z míst, kde zrovna stojím a kde tisíckrát stála ona. Vidím horizonty, které lemovaly její bytí a které byly jakousi oponou k okolnímu světu. Ta opona se Mařce nikdy nerozevřela.  

20:00 zahraje Awali, nezávislý kosmopolitní hudební projekt založený Tamarou Shmidt. Éterickou směs jemných vokálů, synťáků a sound experimentů.. 

vybrané díla k dostání přímo na místě * ostatní na dotaz *

Děkujeme Lindě a Adéle za vytvoření coveru k výstavě.

Kurátor výstavy: Jana Gajová