Výstava Horizont, sotva představí díla Jaroslava Prokeše, Jana Stolína a Petry Vlachynské. Bude rozvíjet vnímání fenoménu horizontu pomocí různorodých způsobů uměleckého myšlení od kresby po zvukovou a světlenou instalaci. Forma uměleckého vyjádření má výjimečnou pozici k přístupu zachycení složitosti jeho dění.

 

Horizont lze totiž na jedné straně chápat jako přítomnost hranice, k níž se v našem fyzickém i mentálním prostoru vztahujeme. Díky tomu máme možnost myslet a chápat vlastní pozici ve světě. Na druhou stranu je tato základní vlastnost uzavírání vždy spojena s protichůdným pohybem otevírání: horizont vždy dává možnost jeho překročení, ukazuje na cosi, co ještě není viditelné a poznané. A možná zůstane neviděné a nepoznané, ačkoli tvoří druhou stranu prostoru, jež už zabydlujeme.

 

kurátor: Filip Šenk