Skupinová výstava studentů a studentek Centra audiovizuálních studií FAMU

 
Vystavující: Ester Grohová, Tereza Chudáčková, Prokop Jelínek, Adrián Kriška, František Fekete, Marina Hendrychová, Daniel Burda, Anna Radeva, Alena Kolesnikova, Tomáš Rampula, Lívia Valková.
 

Pojem horizont událostí, který označuje bod, za kterým světlo nedokáže uniknout přitažlivosti černé díry, může stejně dobře označovat místo, za kterým končí imaginace budoucnosti. Je známo, že mechanismus představování je zakotvený v minulosti, je založený na vzpomínkách, které předurčují to, co si dokážeme představovat, nebo v jazyce vědy – je interpolací řady statistických měření. Je však otázkou, co je v jádru spekulace, ze které je imaginativní obraz konstruován? (více) 

 

Vystavené práce vznikaly napříč dílnami Martina Blažíčka, Davida Kořínka, Marie Lukáčové a Erica Rosenzveiga. Volným pokračováním projektu je výstava Horizont událostí II., Galerie AMU, 6. 2. – 16. 2. 2020, vernisáž 5. 2. od 18:00, kurátoři Marie Lukáčová a David Kořínek.

 

Kurátor: Martin Blažíček