Mezinárodní vy´stava Hra na náhodu se prostřednictvím vy´tvarny´ch děl současny´ch umělců snaží zviditelnit historické kořeny, by´valou slávu továren i lidsky´ potenciál a estetické kvality Předlic – industriálního předměstí Ústí nad Labem. Představuje rovněž tamější sociální klima, které prošlo vy´znamnou proměnou způsobenou odsunem původního německého obyvatelstva, intenzivní důlní činností, ekologickou katastrofou na sklonku komunistického režimu i bolestnou ekonomickou transformací po roce 1989. Všechny tyto procesy přispěly ke vzniku tíživé atmosféry provázené řadou sociálních problémů. Snahou autorů je objektivní zachycení autenticity současného stavu Předlic i představení vzdělávacích a kulturních aktivit, které se zde odehrávají. Díla současny´ch autorů budou v prostoru galerie doplněna texty přizvany´ch odborníků a dobovy´m obrazovy´m materiálem. Součástí vy´stavy bude doprovodny´ program určeny´ především místním dětem a umělecké projekty ve veřejném prostoru organizované Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Partnery vy´stavy jsou Muzeum města Ústí nad Labem a Člověk v tísni.