Umělecká praxe jako sbírka společných projektů, vzájemně se propojujících a splývajících v souboru souznících hlasů, co si chvílemi pohrávají s nesouladem. Aleksandra Vajd, Hynek Alt, Anetta Mona Chisa, Jen Kratochvil a Adéla Svobodová mají za sebou léta spolupráce, během které se jejich vzdálenost a blízkost různorodě stahovala i roztahovala. Společná – ovšem nikoli kolektivní, poněvadž kolektivem v pravém slova smyslu nejsou – výstava nazvaná Ich/Du (Já/Ty) se zabývá různými druhy partnerství bez vymezených sfér vlivu.

  

Celá expozice vychází ze série souvislých motivů a koncepčních myšlenek, které každý z uvedených umělců spolu s Aleksandrou Vajd rozpracovali. Ty se tak setkávají v site-specific architektonickém prostředí, kde prorůstají výstavními prostorami Galerie MeetFactory jako nedokončený chemický experiment, který neustále nabývá na rozměrech, i když výstava třeba už dávno skončila.

  

AV & HA otevírají v pevném betonu okna a navazují na svůj starý projekt, který před lety umožnil do galerijních prostor vstoupit bouři, déšť i spalující slunce. AV & AMC zkoumají dějiny média fotografie, dávají mu novou prostorovou podobu a rozpracovávají jeho vývoj napříč staletími uvažování o technických obrazech zachycujících realitu, později abstrakci, v závěru vedoucí k monochromu. AV & JK se zamýšlí nad slovy, větami a významovými celky, které ztrácí svá tradiční sémiotická omezení, a vypráví tak jednoduchý všeobecně známý příběh, ale zároveň tak negují jeho vlastní obsah. AV & AS zpochybňují vazbu, papír, obal, skutečný prožitek četby nebo dokonce i psaní či spíše uchovávání slov v tištěném formátu, který je nám tak blízký, přesto den ode dne cizejší.

  

AV & AS & JK & AMC & HA rozvíjí sérii přístupů a pokusů přehodnotit přesně dané zákony vnímání. Nehodlají toho říct mnoho. V rámci dostupných možností mají problém vyjádřit vnitřní procesy svých světonázorů. Zkrátka pracují. Co jiného bychom měli dělat?

  

dramaturgie: Eva B. Riebová

  

Výstava je podpořena grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP.