I.D.A. je skupina umělců a teoretiků, zabývající se jinými strategiemi současného umění. Jejím záměrem je vytvoření vazeb a struktur, které by mohly rozšířit kontext současné umělecké scény a to jak z hlediska umělecké praxe, tak i teorie umění. Ideový půdorys na kterém je projekt postaven, je založen na širokém spektru méně obvyklých přístupů k prezentaci současného umění. Zázemím aktivit I.D.A. je komorní multifunkční prostor v Moravské ulici na pražských Vinohradech. Ten slouží jako základna pro řadu aktivit, především výstavní činnosti, ale i teoretických diskuzí a přednášek.