Na nedávno objevené exoplanetě nastává jaro a na povrch se derou procesy, pro které vědci vesmírné agentury nemají logické vysvětlení. Planeta jakoby připomínala Zemi, ale bez pravidel. Gravitace na ní ne všude platí, hmota se chová všelijak a když vědcům přijdou na pomoc jejich kolegové ze sociálních a humanitních oborů, vše vypadá ještě mnohem komplikovaněji. Výsledné úvahy vedou k názoru, že ona planeta je jen jakýmsi odrazem, metaforou Země. Avšak zůstává tu otázka, na kterou se všichni bojí odpovědět. Skutečně je v takových podmínkách možný lidský život?

  

kurátor: Jan Čejka