Imaginární město: obrazy skrze něž vidíme – klišé a sentiment

Moderovaná diskuze v Domě umění, moderuje: Martin Kolář
Vystoupí: Joanna Derdowska, Petr Karlíček, Sabrina Muchová

Existuje Kafkova Praha, Hrabalův Nymburk, Funkeho Kolín, a abychom se posunuli i jinam Rudišův Berlín, Altendergova Vídeň. Ústí nad Labem může být spojeno nejenom s prózou Vladimíra Párala, ale i s Schitovo mýdlem s jelenem, či s vyobrazením Viktora Cibicha (nebo snad Zippicha) na etiketě piva Březňák. Jsou to klišé a obrazy skrze něž je umožněno vcítění se do města. Obrazy, skrze něž vidíme místo… pohlednice, divadelní představení, film, dokument, příběh? Jaká je moc těchto obrazů? Do jaké míry vytváří negativní předsudky, či naopak možnou identifikaci s místem. Obrazy a příběhy, historické sentimenty, vzpomínky a představy nechávají vzniknout nejenom nostalgickým vzpomínkám – dříve bylo lépe, či za našich mladých let – ale i aktualizují tradici. Jak se propojují fikční světy a obrazy s prostředím prožívaným?

Akce je pořádána ve spolupráci s Platformou pro politiku a estetiku.