Výstava soch čtyř výrazných autorů – Ondřeje Filípka, Matouše Háši, Miriam Kaminské a Kateřiny Komm – ilustruje čtyři přístupy transformace lidské figury. Výraz celku těží z rezonance linie realismu prací Matouše Háši a Kateřiny Komm a linie existenciálně laděného tvarosloví soch Ondřeje Filípka a Miriam Kaminské. Zprostředkovává témata vlastní identity, procesu individuace, transformování a zviditelňování hlubinných rovin psychiky skrze reflexi vztahu k sobě, druhému a kolektivnímu vědomí. 

 

kurátorka: Iva Mladičová