Vytvoření sochařské prostorové a významové situace – výstava čtyř výrazných současných autorů Miriam Kaminské, Kateřiny Komm, Ondřeje Filípka a Matouše Háši – ilustruje různé přístupy transformace lidské figury, současně zprostředkovává problematiku individuální identity, procesu individuace, zviditelňování hlubinných rovin psychiky skrze reflektovaný vztah k sobě, druhému a kolektivnímu vědomí obecně. Kromě základních rezonancí linie realismu prací Matouše Háši a Kateřiny Komm a linie existenciálně laděného tvarosloví soch Ondřeje Filípka a Miriam Kaminské se zviditelňují další významové souvislosti a rozměry – například problematika současného vnímání symbolu a znaku, téma stávající relevance hodnoty tradiční elementární vztahové dvojice, zacházení s transformací základní životní síly, práce s obrazem obsahu, který transcenduje individuální vědomí. 

 kurátorka: Iva Mladičová