Projekt Inhabitated se pohybuje mezi výstavou a myšlenkovým experimentem. Ústřední linku představují vize současné modernity a pokroku, nečekané změny perspektiv a umocnění propojení s přírodními procesy pomocí technologií. V současném světě plném samozřejmostí a daností by mohl tento myšlenkový experiment problematizovat rozporuplný vztah k technologiím, které jsou všudypřítomné a neviditelné, mohou rozvíjet nové formy dominance a zároveň nás nabádat k jemnějšímu rozlišování hranic mezi přirozeností a umělostí. Ambivalence souvisí také s představou, že je dokonale ovládáme. Skrze sběr dat se pokoušíme zkoumat naše těla v digitálním prostoru. Máme tendenci zacházet se světem tak, jako by byl složený ze dvou vzájemně neslučitelných sfér, společnosti a přírody. Příroda je výrazným hybatelem uvnitř sociálních vztahů, zároveň lidem často bývá nekonečně vzdálená. 

 

On-line výstava představí díla jedenácti českých i zahraničních umělců a v den vernisáže bude spuštěna na webu www.inhabitated.net. Během trvání výstavy a doprovodného programu proběhnou tři umělecké intervence — live stream Zbyška Semelky, interaktivní hra Andrease Gajdošíka a Barbory Šimkové a projekce aktivistické skupiny Duna. Zároveň bude procesuální projekt Zdeňka Svejkovského průběžně přinášet dílčí záznamy internetové performance. 

 

𝓌𝓌𝓌.𝒾𝓃𝒽𝒶𝒷𝒾𝓉𝒶𝓉𝑒𝒹.𝓃𝑒𝓉