Institut Intermédií (IIM), sdílené pracoviště Českého vysokého učení technického a Akademie múzických umění, vytváří platformu pro mezinárodní spolupráci studentů a pedagogů technických a uměleckých oborů.
Rozvíjí a iniciuje nový mezioborový model vzdělávání a výzkumu, propojující české technické, umělecké, ale i přírodovědné či humanitní školy a mimoakademické partnery a poskytuje prostor pro dialog napříč rozmanitými oblastmi vědění.
Cílem je vytvořit tvůrčí prostředí pro spolupráci studentů, pedagogů, vědců a výzkumníků z různých oborů, rozvíjet nové formy spolupráce s veřejností i s výrobní sférou, zkoumat využití nekonvenčních a inovativních technických řešení v různých oblastech společnosti a podporovat vznik inovativních uměleckých projektů a šíření nových vědeckých myšlenek.

Historie vzniku IIM sahá do roku 2003. Prvním krokem ve spolupráci bylo vytvoření nového společného předmětu Intermediální tvorba a technologie (ITT), který společně navštěvují studenti všech jmenovaných škol.

Hlavní oblasti činnosti IIM jsou:

Vzdělávání:
– inovace studijních programů a rozvoj společné výuky zakládajících škol
– realizace studentských projektů propojujících umění, vědu a technologii, například v oblasti filmové a scénické tvorby, zvukového umění či architektury
– pořádání odborných dílen a kurzů, určených studentům zakládajících škol, jako obohacení stávajících studijních programů

Výzkum:
– realizace výzkumných projektů v oblasti nových technologií
– podpora intermediálních projektů vznikajících ve spolupráci s dalšími vzdělávacími a jinými institucemi či průmyslem v ČR i v zahraničí

Akce pro veřejnost:
– příprava akcí (výstav, koncertů, přednášek, projekcí či dílen), určených nejšiřší veřejnosti