Autory páté interpretace s názvem Archipartitura jsou Jiří Suchánek a Martin Dlabaja.

  

Jestliže architektura bývá např. K. S. Paschem popisována jako „zkamenělá hudba“, tak projekt Archipartitura s pomocí technologií virtuální reality a sonifikace dat zpětně oživuje a interpretuje v architektuře potenciálně uloženou neslyšitelnou hudbu. Hmotné proporce budovy se mění ve znějící efemérní zvukové vibrace a vila v obří virtuální hudební nástroj. Analogie hudby a architektury je v tomto synestetickém projektu realizována až ad absurdum. Projekt zkoumá variace a možnosti převodu vybraných parametrů budovy (velikosti ploch, linií, úhlů, oken, dveří, typů materiálů…) do spektrálních a harmonických vlastností digitálně utvářených zvuků.

  

Plán Vily Tugendhadt přenesený do virtuální reality se stává formou trojrozměrné grafické partitury, interpretované v reálném čase interakcí struktur a pohybem návštěvníka. Ten bude moci prostor svévolně číst – slyšet. Pro sonifikaci architektury bude využito precizních digitálních nástrojů (max/msp), které umožní daty ovládat jak vlastní syntézu, tak procesovat nahrávky profesionálních hudebníků (Martin Opršál, Radim Hanousek, Žaneta Vítová, Vladimír Micenko). Ty tvoří podstatnou akustickou (mnohdy fragmentovanou) vrstvu výsledného zvuku.

  

Návštěvníkovi bude poskytnuta možnost se ve virtuální realitě prostorem vily volně procházet a spouštět jednotlivé segmenty tvořící vilu a poslouchat tak vznikající sónické kombinace, nabízející volně interpretovatelný synestetický prožitek: alternativní aurální vnímání prostoru a geometrie vily.

 

O autorech:

SVITAVA – transmedia art lab je volné seskupení umělců zkoumající technologické experimenty v umělecké tvorbě. Spolek hledá interdisciplinární způsoby spolupráce, týmové realizace a nehierarchizované formy vzdělávání v post-digitální době. Na projektu se bude z tohoto seskupení podílet jeho zakladatel Jiří Suchánek (sound design, sonifikace, kód) a Martin Dlabaja (VR, 3D, senzorika). www.svitava.org 

  

Jiří Suchánek je zvukový umělec a autor elektroakustické hudby. Vytváří interaktivní zvukové instalace, které často umisťuje do přírodních a neobvyklých prostředí. Experimentuje se senzory, světlem a elektronikou v rámci hudební tvorby a sound artu. Mimo jiné komponuje hudbu založenou na sonifikaci atomů. Letos obhájil na JAMU disertační práci na téma Sonifikace v hudební kompozici a sound artu. www.jiri-suchanek.net 

  

Martin Dlabaja je intermediální umělec pracující s virtuální realitou, generativním designem, hudbou, drony. Má profesionální zkušenosti s VR prezentací architektury, hledá zaměstnání v data science a popularizaci vědy. http://dlabaja.weebly.com/archiviz.html 

  

Výstava v technickém podlaží vily Tugendhat je přístupná bez předchozí rezervace do 5. prosince 2021 v rámci otvírací doby vily Tugendhat.

  

Výstavu připravilo Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat a byla realizována s finanční podporou MK ČR.