Evidování / třídění / rozčleňování. Jedna páka uvolňuje páru, jiná ji zastavuje.

  

Galvanická dvojice, instalace Iriny Lotarevič, postavená na soše dvou spojených člunů, byla pojmenována podle procesu galvanické koroze, jevu, ke němuž dochází, když jsou dva odlišné kovy elektricky spojeny pod vodou. Když je vytvořena galvanická dvojice, stane se ten méně ušlechtilý kov z páru anodou a koroduje rychleji než by tomu bylo bez spojení, zatímco z toho druhého se stane katoda a koroduje pomaleji, než kdyby byl sám.    

  

Jednou se mi přítelkyně svěřila, že nerozumí, jak je možné, že čluny plují na vodě. Nebudu lhát, ani já jsem neznala odpověď. V té době jsme obě chápaly koncept výtlaku jenom jako přetrvávající pocit. Člun pluje, když vytlačí větší objem vody než je jeho hmotnost. Kámen hozen do moře plout nebude, je příliš těžký a vytlačí příliš málo vody. Člověk se může cítit vytlačen ze svého místa kdekoliv a kdykoliv, po dlouhou nebo krátkou dobu. Člověk se potopí, když si naplní kapsy kamením.

  

Lotarevičové čluny, nebo milenci, jsou vyrobeny z kovu a nikdy neměli plout. Je v nich příliš mnoho děr. Unikající vzduch bude bublat nahoru k povrchu a klokotat solí. 

 

kurátor: Christina Gigliotti