Společná výstava Ivy Davidové a Anny Ruth s názvem Divine Intuition Is My Source je fluidním spojením témat, kterým se Anna i Iva zabývají. Intuice by měla být schopností posouzení každé situace pro přímé směřování, které vám umožní hladce se pohybovat po zvolené cestě.

 

Rozhodování je rychlé, snadné a plodné. Hlubší význam? Přirozená schopnost poznání? Vnitřní poznání; bezprostřední pochopení spirituální “pravdy” bez použití intelektuálních prostředků? Moudrost srdce? Můžeme zde pozorovat (ne)čistotu naší mysli, naší duše, můžeme rozpustit hranice poznání. Tohle mi vyhloubilo díru do mozku. Pohlť světlo, nech dobro, ať tě pozře celé, dokud nezbude nic než intuice.

 

Zdá se, že máte hlad. Mohl bych ze sebe utrhnout kusy, abych vás nakrmil? Jde o to, abyste byli duchapřítomní a měli dobrý úmysl. A spojení se brzy navrátí. Není úniku. Nemůžeme mít pořád pikolu, ani se schovávat věčnost. Jsme totiž průhlední. A to, co hledáme, vždy najdeme. To, čemu se chceme vyhnout, střetneme. To, co nás bolí, se (ne)musí zahojit samo sebou. A staneme se trávou tak či tak, stejně vidíme odraz sebe ve všem, co míjíme. Zrcadlení je ekvivalentem trní. Má stejnou odpovídající hodnotu. Jsme centralizovaná síť, která se dívá na svůj vlastní odraz, ale stejně tak mu nevěříme. Ale ne, to byl jen větříček. Ve všem, čeho se dotknete, zůstávají vaše stopy. Jako kdyby tam hmotnost vašeho srdce tlačícího na hmotu byla odjakživa, fraktalizovaná v letmém odrazu. Pozorujme tedy tyto stopy, které se za námi vlečou nekonečnem, které nikdy nemůžeme spatřit, i když se otočíme sebe rychleji.

 

kurátorka: Aneta Kapráľová