Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 12. 12. 2013 v 17 hodin
v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem.

Výstavu zahájí ředitelka galerie Alena Potůčková.
Program doprovodí hudební improvizace Martina Brunnera.

Roudnická galerie představí na závěr roku tvorbu jednoho z mála bytostných koloristů současné české malby. Osobitý projev autora s citem pro malířskou kulturu a nezaměnitelným rukopisem rozehraje bílý prostor zámecké jízdárny „všemi barvami“. Nejnovější díla přinesou informaci o poslední etapě tvorby, jež svými kořeny sahá do poloviny sedmdesátých let 20. století.

Ivan Ouhel ještě stihl zažít na začátku studií na pražské akademii uvolněnou společenskou atmosféru konce šedesátých let, aby se pak při vstupu do samostatného tvůrčího života setkal s inertním prostředím normalizačního času. Své vzory si bez ohledu na prostředí školy vyhledával sám. V počátcích tvorby se projevoval jako dědic šímovsko-johnovské tradice lyrické krajinomalby. Jeho ústředním, záměrně neokázalým tématem se stala Země, jakoby zkoumaná pohledem zevnitř. Krása všednosti, nehledaných přírodních úkazů a obyčejných předmětů každodenního života zůstala již natrvalo součástí Ouhelovy malby, kterou malíř postupně obohacoval o nové prvky. Stálé téma přírody v ní často uváděl do konfliktu se zásahy naléhající umělé reality civilizace, symbolizované nekompromisními geometrickými tvary jasných barev. Roudnická výstava bude akcentovat smysl obrazu jako dějiště svobodného uměleckého gesta, jež se vřazuje do evropské hédonistické tradice krásné malby.