Malý průřez dosavadní tvorbou Ivany Štenclové, originální výtvarné umělkyně, která experimentuje s formou, technikami i průmyslovými materiály – kreslí tavnou pistolí i injekční stříkačkou, vrství obrazy z izolačních krytin, plete je z drátů, užívá malířského dekoračního válečku či razítek, pomocí laseru vypaluje motivy skrze plech.

  

Kresebná linie je stále určujícím faktorem jejích obrazů. Uplatňuje se především v ornamentech, které však nemají zdaleka jen dekorativní funkci. Umocňují obsah obrazu a často jej i spoluvytvářejí. Výstava Balanc je o hledání rovnováhy mezi tím, co bylo a tím, co je. Balancování mezi motivy, technikami, nalézání středu ve vlastním systému vizuálního vyjadřování.