Zveme na vernisáž výstavy Casting, která představuje výběr ze současné umělecké tvorby Ivany Štenclové. Výstavu za účasti autorky zahájí kurátor Tomáš Koudela a Vojtěch Odcházel.

  

Od roku 2000, kdy jako studentka poprvé vstoupila na uměleckou scénu, jsou páteří tvorby Ivany Štenclové mezilidské, především pak rodinné vztahy. Zajímá se o vztah jedince, prostoru a času v různých fázích jeho vývoje. Zpočátku podrobovala analýze své vlastní dětství a nejbližší příbuzné, později se tématem jejích děl stalo také vlastní mateřství a dcera. 

  

Experimentuje s formou, technikami i průmyslovými materiály (kreslí tavnou pistolí i injekční stříkačkou, vrství obrazy z izolačních krytin, plete je z drátů, užívá malířského dekoračního válečku či razítek, pomocí laseru vypaluje motivy skrze plech). Kresebná linie je stále určujícím faktorem jejích obrazů. Uplatňuje se především v ornamentech, které však nemají zdaleka jen dekorativní funkci. Umocňují obsah obrazu a často jej i spoluvytvářejí.

   

Ivana Štenclová (*1980) studovala v letech 1999–2005 na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru kresby profesorky Jitky Svobodové a kresba také dodnes zůstala jejím klíčovým vyjadřovacím prostředkem. Je zastoupena v pražské Národní galerii i ve světových sbírkách, např. Nadace J. a M. Jelínek (Švýcarsko), Museum moderního umění A. Warhola (Slovensko), Wing Shya Collection (Hongkong). V současnosti žije a pracuje v Ostravě.