V době neoliberálního konsenzu, kde archetyp ideálního člověka je charakterizován zejména pojmy jako je nekonečná “mladost” – a s tím související vitalita, potence, dynamika a mobilita, jsou tyto koncepce čím dál tím méně napojeny na reálnou demografickou tendenci rychlého stárnutí západních společenství. Nicméně zdá se, že rozmanitost živých forem/pocitů, prostředí, trendů a aurum – generovaných skrze různé subsystémy digitální kultury – opravdu nereaguje na tuto přeměnu. A proto se tato výstava snaží probádat estetické dimenze tohoto problému skrze vstup do světa profesionálů, servisu a institucí napojených na téma stárnutí.

Konzultanti: T+U, Tamás Farkas

DOMINIKA TRAPP se narodila v roce 1988 v Budapešti. Žije v Berlíně a Budapešti. Studovala malbu na maďarské Univerzitě výtvarných umění v Budapešti. 
Její malby, kresby a koláže se pohybují mezi abstraktními polohami, automatismem a fragmentací příběhů, které vychází z osobní mytologie nebo socio-fantasy. V poslední době se zabývá i tvorbou na výzkumu založených instalací a událostí spojených s jídlem – od fritování všeho po jedlou zámkovou dlažbu a experimenty s kvašenou poezií a zeleninou. Je zakládajícím členem skupiny mladých umělců Csakoda, která organizuje putovní výstavy po komunitních centrech na venkově.

T+U (Technologie und das Unheimliche) je nakladatelství a mezioborové hnutí sídlící v Berlíně, Budapešti a Lipsku. Bylo iniciováno Markem Fridvalszkim, Zsoltánem Miklósvölgyiim a Máriem Z. Nemesem v roce 2014. Cílem kolektivu T+U je do svého projektu zahrnout kulturní fenomény, které vychází ze střetu mezi conditio humana (úděl člověka v univerzu) a technologie v tématických číslech a podobných projektech. 

Kurátorka výstavy: Anna Juhász

Výstava se uskuteční za finančni podpory statutárního města Brna.