Během období letního slunovratu je slunce na vrcholu svých sil. Umocňuje tajemnou moc přírody, jejíž jinak skryté magické síly se pak lidem vyjevují o Svatojánské noci. Ta je opředena řadou lidových tradic. Mezi nimi hrají nejvýznamnější roli rituály spjaté s přírodními živly – především s ohněm, páleným na počest vrcholícímu slunci. S oslavami slunce a léčivých sil přírody se spojuje několik motivů. Devatero býlí. Žhnoucí vatra. Květ kapradiny. Zlatý poklad. Kouzelná to noc Svatého Jána. Právě její symboly ztvárňuje ve svých kontemplativních objektech vystavující autor Ivo Jedlička.

  

Výstava Červená se line záře je spjata s první premiérovou hrou letošní sezóny, a to pohádkou básníka Karla Šiktance Svatojánský oheň. Jde o první výstavu z kurátorského cyklu studentky Kurátorských studií z FUD UJEP Nely Kuhnové. Cyklus čtyř výstav vždy provazuje aktuální výstavu s premiérovou inscenací napříč celou divadelní sezónou. Pro účely výstav budou vznikat nová umělecko-scénografická díla, v souladu se sdělením a motivy dané divadelní hry. Jednotliví vystavující z řad designérů a užitých umělců budou svým dílem reagovat na prostor divadelní galerie a proměňovat scénickými zásahy její atmosféru.

  

Ivo Jedlička je designér a výtvarník původem z Brna, studující na pražské UMPRUM. Vedle produktového designu se věnuje také výtvarným instalacím, volným uměleckým objektům nebo architektuře malého měřítka. Jeho tvorba je vždy prodchnuta hravostí, zvídavostí a experimentem. Skrze ten zkoumá interakci předmětů, barev a materiálů, s okolním prostředím, které nás utváří a obklopuje. Charakteristickými prvky jeho tvůrčí osobnosti i tvorby samotné je cit pro dramatickou scéničnost a vizuální přitažlivost.

  

kurátorka: Nela Kuhnová

grafický design: Lena Sara Grochowiecová