Ivo Návrat (*1976) je pozoruhodnou malířskou osobností celoživotně spjatou s prostředím Vysočiny. Tak trochu v ústraní uměleckého mainstreamu zde s trpělivostí vypravěče analyticky prožívá a koncentruje vjemy pro scénáře svých obrazů.

 

Určujícím intermezzem mimo tento časoprostor se pro něj stalo studium na Akademii výtvarných umění v ateliéru kresby u intelektuálně masážního tandemu Jitky Svobodové a Jiřího Petrboka. Právě zde nachází a ustavuje základy pro svůj specifický výtvarný jazyk při výstavbě svých kompozic. Neotřelá a mnohdy překvapující komparace jeho malířských přístupů k obrazu v kombinaci se silným narativem dokreslují navenek šalamounsky skrytou autentičnost jeho osobní pětiletky.