Název výstavy vychází z trefného postřehu Daniela Balabána, který výstižně charakterizoval tvorbu Ivo Sumce slovy: “Člověk, i když v obrazech absentuje, je přítomen v člověčích věcech.“

 

Pokud se zabýváme autorovou tvorbou z dlouhodobého pohledu, jeví se zde zřetelná absence figurálních děl. Naopak téměř konzistentní je rovina každodennosti, zastoupení běžných, utilitárních předmětů jakoby vytržených z kontextu a přitom zvláštně sdělných svou důvěrně známou obyčejností, která je součástí lidského života. Autorovy malby vystihují schopnost reagovat na jeho banalitu i jedinečnost. Malířova díla lze vnímat jako příběh s hádankou, která je ukrytá pod povrchem. Jsou to člověčí věci se všemi klady i zápory.

 

Katalog k výstavě k zakoupení zde.