Kurátor: Monika Szewczyk

Prezentace dnes již etablovaných polských umělců střední generace, jejichž tvorba se pohybuje v intencích křehké abstrakce a jemných asociativních prvků skutečnosti. Odkazuje ke snovým prvkům, vzbuzujícím otázky po charakteru reality.

Výstava polských umělců střední a mladší generace, kteří prostřednictvím nejrůznějších médií (videa, malby, instalací) formulují obecně srozumitelným jazykem téma vztahu současného světa ke skutečnosti jako takové.

Diana Lelonek přetváří prostor galerie v laboratoř, kde testuje různé způsoby přežívání rostlin na odpadu evropské civilizace. Iza Tarasewicz se ve svém díle pohybuje na hranici mezi přírodou a vědou. Piotr ‎Łakomy vytváří své minimalistické dílo z kovového odpadu a buduje svůj vlastní zdegenerovaný vesmír. Gizela Mickiewicz pracuje v intencích podobné estetiky. Společně s Alicjí Bielawskou budují konstelaci objektů naznačující jejich vzájemné vztahy; přestože jde o abstraktní objekty, vyvolávají asociace s každodenním životem. Analýza emocí a trápení je časosběrný film, do nějž jeho autor Wojciech Bąkowski vkládá jakýsi příběh, ale zůstává v oblasti zlověstných náznaků. Pawel Bownik a Witek Orski de-realizují malbu a zkoumají každodenní život s cílem objevit něco mimořádného. 

Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h