Výstava osmi českých mladých malířů pro Galerii VNG AG Lipsko a Galerii kritiků v Praze je tematicky zaměřena na hledání identity člověka v dnešní společnosti, prostřednictvím portrétu. Název výstavy je parafrází výroku jednoho z „prokletých básníků“ Arthura Rimbauda, a také názvem sbírky jeho básní. Odkazuje na střet lidské osobnosti s manipulovaným světem, kde trpí nejvíce přirozená identita člověka v důsledku odcizenosti, komplikovaného vztahu ke světu a anonymity života v městském prostředí. Realita není uchopitelná sama o sobě, pouze její reflexe, mající již hodnotu originálu. Kolem nás se to hemží samými kryptoportréty.
Portrét byl vždy výchozí disciplínou malby pro zobrazování lidí a ověřování jejich identity. Vyjadřoval, zda druhému člověku rozumíme a zda umíme uchopit i místo, kam patří. Původně portrét znamenal pouhé zobrazení toho druhého, v dnešní době už signalizuje celou šíři mnohostranného malířského viděmí – od konceptuálního východiska malby, analyzujícího metodiku portrétu, po ryze subjektivní, gestické či expresivní ztvárnění autentického námětu. Portrét nastavuje kritické zrcadlo našemu vidění světa a usiluje o navrácení našeho vědomí ke společně sdílené, přirozené zkušenosti, citlivosti a představivosti.
Vystavující umělci jsou finalisté každoročně pořádané soutěže Ceny kritiky za mladou malbu v Galerii kritiků v Praze z let 2008 – 2013 a pozvaní hosté. Portrét sice není doménou této soutěže, ale jak řečeno, je základní kategorií malby, jež je také základní disciplínou vizuálního umění. Žijeme v době hlubokých společenských přeměn, jejichž zákonitosti ještě neznáme, a jež vytvoří jednou mravní a kulturní základ nového způsobu života. Potřebujeme k tomu však ověření kolektivní identity. Proto konáme i výstavy v zahraniční spolupráci, abychom kriticky konfrontovali společná stanoviska, přinejmenším ve vyjádření individuální identity. Tváří v tvář dialogu s jiným člověkem, v konfrontaci s jeho světem, na základě poznávání odlišné metodiky malířského výrazu, posílíme bezpochyby i společné vědomí duchovní sounáležitosti.
Vlasta Čiháková Noshiro