Zveme na 100. výstavu Výstavní společnosti TS, která je uspořádaná zároveň ke 160 letům existence Umělecké besedy. Představuje aktuální práce vytvořené v letních měsících roku 2023 vybranými členy Umělecké besedy v galerii Jilská 14.

  

Název JÁ-MY symbolicky odkazuje na význam společenství a sdružování se, které je odvěkou lidskou potřebou a jehož význam zůstává stále aktuální. Já – jedinečný autor – se může sejít se skupinou podobně smýšlejících a vytvořit dílo, které je schopno hluboce komunikovat se skupinou – My – s ostatními aktivními členy. Spolková činnost není v dnešní době výrazem ustrnutí, ale naprosto přirozenou lidskou nezbytností, stabilním zázemím, které nabízí oporu, podněcuje diskuzi a umožňuje jedinci růst a čelit aktuálním výzvám. Skrze společenství lze dosahovat cílů, prožívat události, emoce, překonávat překážky, vidět rozdíly a uvědomit si sama sebe.

  

Jámy chápeme také jako krajinotvorný prvek, chybějící hmotu, hrozivou prázdnotu, ale i překážku, kterou musíme překonat. Jsou důležitým prvkem, díky kterému není krajina plochá a fádní, ale je plná výzev a podnětů ke spolupráci, k tvorbě. Jáma může být také zvláštním prostorem vhodným pro meditaci, prázdným místem, které vybízí k smysluplnému zaplnění. Život v pospolitosti nás učí překonávat jámy, stavět mosty a zaplňovat místa, kde cosi chybí. Jedině v identifikaci se svým JÁ-MY lze uspět, šrámy a jámy přetavit v pozitivní a trvalou hodnotu.

  

Vybraní členové Umělecké besedy byli osloveni, zda by k tématu JÁ-MY vytvořili aktuální dílo, ze zaslaných prací byl vybrán výsledný soubor. Převážná většina děl tak vznikla v letních měsících roku 2023 a prezentuje nejaktuálnější tvorbu autorek a autorů několika generací. Výstava JÁ-MY poukazuje na význam a důležitost spolkové činnosti, společenství a spolupráce v dnešní době a představuje výsledky rozmanité autorské činnosti skrze vzájemné vazby jeho členů.

  

vystavující: Pavla Aubrechtová, Jana Budíková, Veronika Durová, Marie Filippovová, Vladimír Gebauer, Patrik Hábl, Jiří Kačer, Vladimír Kopecký, Svatopluk Klimeš, Vladimír Kovařík, Alena Kučerová, Miloslav Moucha, Miloslav Polcar, Aleš Růžička, Helena Samohelová, Kristina Vašíčková, Vladimír Véla, Jindřich Zeithamml

kurátor*ky: Anna Kučerová, Kateřina Turková, Svatopluk Klimeš