Co dělá přírodní katastrofu přírodní? Sucho nemá mysl a záplavy nemají záměr. Přesto jde o situace, které zviditelňují sociální systémy a odkrývají jejich dynamiku a slabá místa. V rámci komponovaného večera s názvem Jak vypít město? budeme ve společnosti hostů a hostek mluvit o pohledu na řeku jako kolektivně utvořeném fenoménu, jenž je součtem lidského a nelidského působení. Tato perspektiva nám umožní revidovat binární uvažování o kultuře a přírodě a ptát se, jaké vztahy s řekou můžeme pěstovat.

 

hosté: Tereza Mottlová, Tereza Barteková, Jaroslav Lenert

dramaturgie: David Přílučík

moderátor: Ondřej Šebestík