Ústředním tématem tvorby Jakuba Flejšara je otázka lidského bytí a projev člověka ve světě a čase. A právě na čas, tedy vlastně jeho neexistenci, odkazuje výstava Čas není. Já jsem.

 

Nenajdete na ní však ani jeden odkaz k času. Jde o zamýšlení se nad tím, co nám tento lidský vynález přináší a co nám bere. Jde o to zkusit si prohlédnout jednotlivé práce, ale pokusit se zanechat svůj psychologický čas před galerií. Nenechat se ovládat časem, protože on slouží nám a ne my jemu. Umění je fascinující tím, že neobsahuje čas – v obrazech, plastikách a kresbách se zrcadlí nekonečno – obsahuje jak setinu sekundy, tak i celou věčnost. Pokud zapomenete na čas – jste jen vy a nekonečno.