Oproštěný elementární tvar, který není nutně pečlivým minimalistickým výbrusem, ale obnaženým procesem, situací, zachycenou ustavující proměnou něčeho v něco – více tou proměnou, tou situací, nežli čeho v co. Potenciálem zření. Exploze, imploze. Divák se noří dovnitř, do dutin a uzlů, betonu a roksorů, ale noření tu, možná paradoxně, rozšiřuje možnosti prostoru. Transcendující věcnost motivů a materiálů stírá rozdíly mezi plochou a hloubkou, stálým a nestálým, vnitřností a vývržkem.

  

Malíř Vladimír Véla a sochař Jakub Lipavský jsou někdejší souputníci při studiu na pražské AVU.