Výstava Z mého kraje autora Jakuba Špaňhela otevírá v DSC Gallery novou výstavní sezónu. Zobrazení konkrétního motivu v jeho typickém gestickém stylu tentokrát přináší nostalgický nádech. Tonalita zobrazovaného se představuje v umírněné barevnosti a samotné motivy v současnosti abstrahují do minimalistických náznaků, vše ostatní se ztrácí a je zamlženo do neurčita, možná i toto jeví jistý moment odcházení. Subtilnost zobrazovaného kromě expresivní linie naznačuje i samotná materie, kde je pro autora naprosto stěžejní užitá pigmentace – křehkost a sypkost daného materiálu, která dokresluje celkové vzezření.