Jakub Sýkora je výrazný představitel mladé malířské generace poslední dekády. Vychází z abstraktní malby, v jejíž formální rovině akcentuje grafický design, kterému se profesionálně taktéž věnuje. Jeho malba je založena na formální redukci a promyšlených plánech. V roce 2014 byl finalistou Ceny Kritiky pro mladé malíře do 30 let. V posledních několika letech vystavoval na mnoha skupinových výstavách i v sólových projektech.

  

kurátor: Jan Kudrna