Experiment v malbě, tak lze přiblížit tvůrčí práci výtvarného umělce Jakuba Tajovského (*1991). Dlouhodobě se věnuje technologickým možnostem stavby obrazu a posouvá hranice plochy malby do prostoru. Jeho práce se vyznačují strukturami a hmotou barvy. K nanášení barev často používá jím vytvořeného a naprogramovaného robota (tzv. Malbot). Vznikají tak nejen malby, ale mnohdy objektové nebo site-specific instalace.

 

Pro Galerii 2 připravil Jakub Tajovský sérii prací s námětem krajiny. Vizualizuje noční oblohu i přírodní úkazy, přičemž vzniká nový celek – scéna, kterou lze pojmenovat jako dioráma. V této instalaci tvoří jednotlivé obrazy kulisy, jenž nás odkazují k tématům jako světelné znečištění nebo neustálý vývoj technologických možností pro mapování a zkoumání světa kolem nás. Jakub Tajovský se obrací ke krajině a zajímá jej pozice člověka při prohlížení krajiny v různých měřítcích, přičemž aktuální výstava kombinuje tři pohledy – satelitní, teleskopický a roboticky kontrolovaný. „Syntéza těchto tří pohledů představuje virtuální extenzi našeho přirozeného těla. Extenze těla jsou již nyní standardem při nahlížení (potažmo rozšiřování) krajiny. Poměřováním jednotlivých pohledů pak docházím ke krajinnému rázu (malířskému jazyku), v němž se volně kombinují přírodní a technické síly,“ přibližuje Tajovský vlastní autorský přístup.

 

Název výstavy Pohled oddělený od těla pozorovatele odkazuje na perspektivu, kdy lze zkoumat dimenze obrazu nezávislého na stálém (myšleno lidském) těle pozorovatele. Výsledný malovaný obraz se spojuje syntézou mnoha pohledů vycházejících z oka člověka (optických aparátů), nebo naopak z konstrukčních materiálových a technologických možností. Výsledná krajinomalba tedy není ideální utopickou krajinou ani místem po apokalypse, je obrazem formování krajiny s nevyhnutelnou přítomností člověka. Jakuba Tajovského fascinuje možnost jisté extenze (rozšíření) lidského těla v rámci vnímání a vidění, tj. možnost přesáhnout běžné lidské měřítko nebo fyzické danosti lidského oka.

 

kurátorka: Adéla Machová